Místo budovy se bude prodávat jen virtuální právo

Co znamená znovuobnovení institutu práva stavby pro majitele pozemku a co pro stavebníka, kterému jej zřídí?

 

Právo stavby

Jak už jsme zmínili ve článku Zastavěli jste sousedovi kus pozemku? Vše, co je pod stavbou, bude vaše bude od nového roku platit, že stavba je součástí pozemku. V současnosti platí, že pozemek a stavba, která na něm stojí, mohou patřit jinému majiteli. 

Od 1. 1. 2014 bude platit, že stavba je součástí pozemku. Nicméně u nemovitostí, kde je nyní rozdílná osoba vlastníka pozemku od osoby vlastníka stavby, bude dosavadní právní stav zachován. Prostřednictvím zákonem založeného předkupního práva vlastníka pozemku ke stavbě a opačně vlastníka stavby k pozemku bude však vše směřovat ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby do jedněch rukou, vysvětlil Petr Dobeš, partner z advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Více zde

 

 

 

Veronika Kosařová, 31.10.2013