Pronájem bytu a trvalý pobyt

Při dnešní migraci lidí za prací, kteří si ve městech rovněž v této souvislosti hledají pronájem bytu a chtějí ve městě dlouhodobě zůstat, přičemž nemajíce jiného zázemí jim vzniká potřeba mít nahlášen trvalý pobyt v pronajatém bytě táží se jak pronajímatelé, tak nájemci jak postupovat a jak se mohou obě strany vůči této otázce stavět...

 

Změna trvalého pobytu je popsána v zákoně č. 133/2000 o evidenci obyvatel

V podstatě nájemce bytu si v bytě může zajistit trvalý pobyt, aniž by mu v tom vlastník mohl efektivně bránit. Nicméně nájemci z tohoto titulu nevznikají žádné výhody a vlastníkovi bytu žádné povinnosti.

V případě, že se chce nájemce bytu přihlásit v pronajatém bytě k trvalému pobytu stačí sledovat tento postup:

-         Vyplnit tzv. přihlašovací lístek k trvalému pobytu, podepsat a odevzdat na ohlašovně, což bývá na městkém úřadě

-         Mít sebou platný občanský průkaz

-         Předložit nájemní smlouvu k bytu nebo úředně ověřený souhlas pronajímatele (vlastníka) s ohlášením trvalého pobytu, případně se musí dostavit pronajímatel před úředníka osobně a stvrdit souhlas na místě

A jak tento trvalý pobyt v bytě zrušit?

více zde

 

 

 

Veronika Kosařová, 11.02.2014